Lapsevanemale

LASTEAIA PÕHIÜLESANNE

1. Anda lasteaias käivatele lastele alusharidus ja soodustada iga lapse kehalist, emotsionaalset, sotsiaalset, intellektuaalset heaolu ja arengut.

2. Soodustada iga lapse ande avastamist ja individuaalset arengut ning soodustada lapse isiksuse kujunemist.

3. Tagada igale lapsele turvatunnet ja head meditsiinilist teenindamist.

4. Toetada vanemaid laste kasvatamisel, hooldamisel, võimaldama päevahoidu.