HOOLEKOGU

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

HOOLEKOGU KOOSSEIS

Niina Aleksejeva – Kohtla-Järve linna esindaja, sotsiaalteenistuse abilinnapea

Kristel Kütt – lastevanemate esindaja

Andrus Grossthal – lastevanemate esindaja

Jelena Rae – lastevanemate esindaja

Asta Erik – õpetajate esindaja

Kohtla – Järve Linnavalitsuse korraldus 16. oktoober 2018 nr 557 „ Kohtla-Järve Lasteaia Lepatriinu hoolekogu koosseisu kinnitamine“