RÜHMAD JA PERSONAL

Lepatriinu lasteaias on kaks rühma:

Trallitriinude rühm – lapsed vanuses 3. – 5.aastat

Trikitriinude rühm – lapsed vanuses 5. – 7.aastat

LASTEAED LEPATRIINU PERSONAL

TRALLITRIINUDE RÜHM ( 3 – 5 aastased lapsed )
HELLIKI TOHVA – õpetaja
MARIELLE KURS – õpetaja
VERONIKA KESKKÜLA – õpetajaabi

TRIKITRIINUDE RÜHM ( 5 – 7 aastased lapsed )
ASTA ERIK – õpetaja
ÜLLE SALA – õpetaja
LAILI LURIH – õpetajaabi

MARILIIS KURS – muusikaõpetaja
ÜLLE SALA – liikumisõpetaja
TAIVO ALJASTE – tantsuõpetaja
SIRJE ILLOPMÄGI – direktor
ANU ERNITS – majandusjuhataja, laohoidja
RITA IGONINA – tervishoiutöötaja
EVI TALJANTSEVA – kokk
KÜLLI REINBERK – asjaajaja
RALF KULDMETS – valveadministraator
REIN RONIMOIS – valveadministraator, majahoidja
ALEKSANDER TATRIK – valveadministraator