ANDMED LASTEAIA KOHTA

ANDMED LASTEAIA KOHTA

Lasteaed on Kohtla – Järve Linnavalitsuse hallatav asutus.

https://www.kohtla-jarve.ee/lasteaiad

Teeninduspiirkond: Kohtla – Järve Järve linnaosa.
Lasteaed võtab vastu lapsi vanuses 3 – 7 aastat
Lasteaed on kaherühmaline.
Trallitriinu rühm 3 – 5 aastased lapsed
Trikitriinu rühm 5 – 7 aastased lapsed

Normatiivne kohtade arv on 32 last.

Lasteaia töökeeleks on eesti keel.

Finanseerimise allikad:

  • lasteaia eelarve, mis koostatakse aastaks ja kinntatakse Kohtla – Järve Linnavolikogu poolt
  • toidukulu tasu
  • lastevanemate poolt kaetav osa

Lasteaed on avatud 7.00 – 18.30
Lasteaed on asutatud 1949 märtsis ja kõik need aastad tegutsenud lasteasutusena.

 

 

Tervist Edendav Lasteaed

Alatest 2015 aastast on lasteaed liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga.

Kiusamisest Vabaks Lasteaed

Alates 2015 aasta septembrist osaleb Trallitriinu rühm MTÜ Lastekaitse Liidu projektis „Kiusamisest vaba lasteaed“

SaveSave