Keskkonnakäpp 2017
Filed under: Uncategorized

KESKKONNAKÄPP 2017

Juuni alguses autasustas keskkonnaminister Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses parimaid keskkonnahariduslikke tegusid, mis valiti välja Keskkonnaministeeriumi iga-aastasel konkursil „Keskkonnakäpp“. Konkursi „Keskkonnakäpp“ kaudu tunnustatakse keskkonnasõbralikku haridustegevust. Selle tunnustusega soovitakse tõsta esile neid, kes on jätnud oma positiivse jälje mõne keskkonnateadliku algatusega või panustanud keskkonnasõbraliku haridustegevuse edendamisse.

Kohtla-Järve Lasteaed Lepatriinu pälvis esikoha kategoorias „Rahva lemmik 2017“ koolieelsete lasteasutuste arvestuses. Lasteaed Lepatriinu esitas konkursile õppematerjali „Õiteküllus kevadest sügiseni“. Õppematerjal on mõeldud lastele loodustegevuste korraldamiseks õues. Kogumik sisaldab 35 taimeliigi kirjeldust koos taime pildiga, lisaks on lastele mõeldud harjutuslehtedel ülesanded vaatlemiseks, katsete tegemiseks, kirjutamiseks, joonistamiseks ja kunstitegevuseks. Õpetajatele on see abimaterjal taimede vaatluse ja teiste tegevuste läbiviimiseks. 

Lapsed uurivad ja vaatlevad taimi ning hoolitsevad nende eest lasteaia õuealal koos õpetajate ja õpetaja-abidega varakevadest kuni hilissügiseni. Lapsed, kes on taimede eest ise hoolitsenud, märkavad nende kasvamist ja arenemist. Kogemuse kaudu õppimine aitab lapsel mõista looduses valitsevaid seoseid ja seaduspärasusi. Loodushuvi ei ole siiski kõigile lastele loomuomane, seda on vaja äratada ja kujundada. Üheskoos koostatigi õppematerjal “Õiteküllus kevadest sügiseni”, et lisaks vaatlustegevusele oleks ka teoreetilisele materjalile võimalik toetuda.

admin @ 2:15 p.l.

Sorry, the comment form is closed at this time.