Töökuulutus
Filed under: Uncategorized

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Kohtla-Järve Lasteaia Lepatriinu direktori ametikoha täitmiseks.

Kohtla-Järve Linnavalitsus võtab tööle konkursi korras Kohtla-Järve Lasteaed Lepatriinu direktori, kelle ülesandeks on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust.

Tööle on võimalik asuda koheselt.

Töökoht asub aadressil Pärna 29, Kohtla-Järve 30323.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 1. Kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;

 2. riigikeele oskus C1 tasemel.

Kandideerijatel esitada:

 1. kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;

 2. elulookirjeldus (CV);

 3. kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;

 4. visioon asutuse arenguvõimaluste kohta/motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel);

 5. keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;

 6. muud kandideerija poolt oluliseks peetavad dokumendid või nende koopiad.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 26. september 2021. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid märksõnaga „Lasteaed Lepatriinu direktor“: CV, visioon/ motivatsioonikiri, haridust ja keeleoskust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee või niina.gulova@kjlv.ee .

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annab kandideerija Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Tööle kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.

 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.

 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.

 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:

  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks – kuni nõude aegumiseni (1 aasta);

  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);

  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

admin @ 3:30 p.l.

Sorry, the comment form is closed at this time.