Lapsevanemale

INFO

  • Lapse toidukulu päevamaksumuseks lasteaiarühmas on 2.00 €.

  • seoses miinumpalga tõusuga (820 eurot) 1. jaanuarist 2024 tõuseb ka vanemate poolt tasumisele kuuluv osalustasu määr ühe lapse kohta, milleks on 41 eurot kuus.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31.08.2023 määrus nr 45 § 2

https://www.riigiteataja.ee/akt/405092023010

  • Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu
    esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% ulatuses ja
    kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.

https://www.riigiteataja.ee/akt/408062022010?fbclid=IwAR1aUlfm2Cgk3QKCcef7IVLs7sNbR15FAkzktpj3R0g8hZx5i0R5edTR3WA