Lapsevanemale

INFO

  • Lapse toidukulu päevamaksumuseks lasteaiarühmas on 2.00 €.

  • Lapse osalustasu 32.70 € kuu.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014 määrus nr 41 § 2

https://www.riigiteataja.ee/akt/402102014014?leiaKehtiv&fbclid=IwAR3k7uT0rI-YlO3xsmZ5sYmkWv6dN_wrwhRsjzIRdFK5SLkmhhSGemkDWXY

  • Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu
    esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% ulatuses ja
    kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.

https://www.riigiteataja.ee/akt/408062022010?fbclid=IwAR1aUlfm2Cgk3QKCcef7IVLs7sNbR15FAkzktpj3R0g8hZx5i0R5edTR3WA