DOKUMENDID

Kohtla – Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 20.03.2018 määrus nr 8

Lapse lasteaeda toomiseks või lahkumiseks palun täita avaldus.

Avalduse blanketid saate alla laadida Microsoft Word (docx) või

OpenDocument Text (odt) või formaadis.

Lapse lasteaeda toomiseks on vajalik täita avaldus lapse vastuvõtmiseks:

Avaldus lasteaeda võtmiseks (DOCX)

Avaldus lasteaeda võtmiseks (ODT)

Lapse lasteaiast lahkumiseks täita avaldus lahkumise kohta:

Avaldus lasteaiast lahkumiseks (DOCX)

Avaldus lasteaiast lahkumiseks (ODT)

Lapse suvepuhkusele jäämiseks esitada avaldus:

Avaldus lapse suvepuhkusele jäämiseks ( DOCX)

Avaldus lapse suvepuhkusele jäämiseks (ODT)

Lapse toidukordadest vabastamise avaldus:

Toidukordadest vabastamise avaldus (DOCX)

Toidukordadest vabastamise avaldus (ODT)

 

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu tasu maksmise ning kasutamise kord.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24.09.2014 määrus nr 41 (RTF)

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 30.03.2016 määrus 106

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (PDF)

Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine KK – 10-L (PDF)

Koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude osaline hüvitamine

https://www.kohtla-jarve.ee/sissetulekust-soltuvad-toetused