JÄRELVALVE

Haldusjärelevalve teostaja:
Haridus- ja Teadusministeerium

kontaktandmed: Munga 18, Tartu 50088;

e-posti aadress: hm@hm.ee

telefon: 735 0222


Haridus- ja Teadusministeeriumi korruptsiooni ennetamise koordineeriv isik:

Hille Voolaid

Tel: 7350109

e-post:Hille.Voolaid@hm.ee