Lasteaiast

Lasteaed on asutatud 1949 märtsis ja kõik need aastad tegutsenud lasteasutusena.

Lasteaia aadress:
Pärna 29 Kohtla – Järve linn Ida – Virumaa
Telefon 33 44 166 (juhataja, maj.juhataja )
Reg nr 75003039
E – post: lepatriinu@kjlv.ee
Koduleht : www.lepatriinu.eu

Teeninduspiirkond: Kohtla – Järve Järve linnaosa.
Lasteaed kuulub Kohtla – Järve Linnavalitsuse valitsusalasse.
Finantseerimisallikad:
¤ lasteaia eelarve, mis koostatakse aastaks ja kinntatakse
Kohtla – Järve Linnavolikogu poolt.
¤ lastevanemate tasu s. h.
toidukulu tasu
lastevanemate poolt kaetavate vahendite tasu

Lasteaed on kaherühmaline.
III rühm 3-5 a. 16 last
IV rühm 5-7 a. 16 last
Normatiivne kohtade arv on 32 last.
Lasteaed võtab vastu lapsi vanuses 3a. – 7a.
Lasteaia rühmade õppekeeleks on eesti keel.

Lasteaed on avatud 7.00-18.30
Valverühm 17.00-18.30

LASTEAIAHOONE LIGIPÄÄSETAVUS ERIVAJADUSTEGA /PUUDEGA INIMESTELE
Takistuseta ligipääs hoonele, hoone on ühekorruseline. Hoones liikumisel vajadusel asutuse töötaja abi.

Lasteaed tegutseb vastavalt Eesti Vabariigi Koolieelsete Lasteasutuste seadusele.