HOOLEKOGU

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 

HOOLEKOGU KOOSSEIS

 

1) Aljona Kazakova – Kohtla-Järve linna esindaja;

2) Kati Juhkov – lastevanemate esindaja;

3) Inna Miller – lastevanemate esindaja;

4) Asta Erik – õpetajate esindaja.