HOOLEKOGU

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

HOOLEKOGU KOOSSEIS

1) Niina Aleksejeva – Kohtla-Järve linna esindaja, sotsiaalteenistuse abilinnapea;

2) Kristel Kütt – lastevanemate esindaja;

3) Jelena Rae – lastevanemate esindaja;

4) Inna Miller – lastevanemate esindaja;

5) Asta Erik – õpetajate esindaja.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldus 13. oktoober 2020 nr 542. Kohtla-Järve Lasteaia Lepatriinu hoolekogu koosseisu kinnitamine