HOOLEKOGU

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 

HOOLEKOGU KOOSSEIS

 

1) Margarita Juhkova – lastevanemate esindaja;
2) Inna Miller – lastevanemate esindaja;
3) Helliki Kriisk – õpetajate esindaja.