MISSIOON JA VISIOON

 

 

MISSIOON

  • Lasteaed Lepatriinu on keskkonnasõbralik lasteaed, kus arvestatakse lapse individuaalsusega ja tagatakse koostöös koduga lapse koolivalmidus.

VISIOON

  • Lasteaed on turvaline, lapsesõbralik, usaldusväärne ja tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus on rõõmsad lapsed, rahulolevad vanemad ja tööle innustunud personal.

PÕHIVÄÄRTUSED

  • Hoolivus – me hoolime igast lapsest, üksteisest, kolleegist ning käitume kõigi suhtes austavalt ja lugupidavalt. Meie lasteaias on heasoovlik ning üksteist arvestav õhkkond.
  • Koostöö – kõigi osapoolte vahel hästi toimiv koostöö, mis põhineb usaldusel, lugupidamisel ja sõbralikkusel.
  • Turvalisus ja tervis – pakume turvatunnet lapsele, vanemale ja töötajale. Turvaline keskkond ja positiivne õhkkond annab teadmised tervislikest eluviisidest.
  • Loovus – arendame laste fantaasiat ja võimaldame valikute tegemist.
  • Traditsioonid – lasteaia traditsioonide hoidmine ja väärtustamine.
  • Avatus – oleme arenemisvõimelised, professionaalsed ning avatud uuendustele. Jagame kogemusi ja õpime teistelt.