PERSONAL

Ilona Kuningas – direktori kohusetäitja

Anu Ernits – majandusjuhataja

Asta Erik – õpetaja

Helliki Kriisk – õpetaja

Veronika Keskküla – õpetaja abi

Ave-Mai Tamme – puhastusteenindaja

Evi Taljantseva – kokk

Ralf Kuldmets – abitöötaja

Raido Kuldmets – majahoidja