ÜLDINFO

 

Lasteaed on asutatud 1949.a märtsis ja on kõik need aastad tegutsenud lasteasutusena.

Alatest 2015 aastast on lasteaed liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga ning

rakendab MTÜ Lastekaitse Liidu metoodikat metoodikat „Kiusamisest vabaks!

 

Teeninduspiirkond: Kohtla – Järve linn.

Lasteaed võtab vastu: lapsi vanuses 2 – 7 aastat

Lasteaed on kaherühmaline:
– Trallitriinu rühm 2 – 5 aastased lapsed
– Trikitriinu rühm 5 – 7 aastased lapsed

Normatiivne kohtade arv on 32 last.

Lasteaia töökeeleks on eesti keel.

Finanseerimise allikad:

– lasteaia eelarve, mis koostatakse Kohtla – Järve Linnavolikogu poolt

– lastevanemate poolt kaetav osa (toidukulu- ja osalustasu)

 

Tervist Edendav Lasteaed

Kiusamisest Vabaks Lasteaed

 

SaveSave